Viernes, 05 de enero de 2007

RECUPERAR LA ?TICA EN LOS CONCEJOS

RECUPERAR A ?TICA

Moitas veces coller a pluma para escribir ? un martirio. Todo vai ben cando nos embarga a beleza do mundo que nos envolve. Cando ? as?, as palabras saen soas para pintar de luz e cores a vida na que vivimos. O problema est? cando o que sentimos son tristuras e desenganos polo que vemos que pasa no d?a a d?a da pol?tica municipal. Daquela, do coraz?n s? saen tristuras e decepci?ns, expresi?ns de todo o que estamos a ver a cot?o no noso entorno. E eses son os sentimentos que nos embargan hoxe ante o derroteiro polo que cami?an alg?ns dos servidores p?blicos que temos m?is preto dos cidad?ns. Os nosos alcaldes. Xa sei que ? verdade que non sequitur scientia ex paticularibus. Ou sexa, que ?non son todos os que est?n?.
Pero parece que, en alg?ns deles, o servizo p?blico tr?case nunha soluci?n econ?mica ?s suas aspiraci?ns privadas. Perdeuse o medo. Perdeuse a vergo?a. Perdeuse a capacidade para distinguir entre o ben e o mal. A perversi?n dos principios ?ticos xa non firen a sua conciencia. Son inmunes ? ben e ? mal. Para eles o valor supremo ? o poder, ? o di?eiro.
Esiximos limpeza e transparencia a quenes se adican o noso servizo. E demandamos que quen se sinta chamado a facelo dende as instituci?ns se adique a corregir os desv?os de aqueles que tanto dano est?n a facer a sociedade. ?Por qu? se est?n a calar e non interve?en? Algo ten que escomenzar, xa que logo, a cambear na sociedade. ? urxente unha soluci?n a este problema. ?Qu? est? a facer a sociedade fronte a corrupci?n que nos arrodea? ?Cando vai a deixar de cami?ar l? contra l?, e coa cabeza agachada? Pero os pol?ticos que nos gobernan non vi?eron de Marte. Sairon da nosa comunidade. ?Ent?n, qu? est? a pasar na sociedade para producir estos enxendros?
Os moitos casos de corrupci?n que saen na prensa a cot?o, fannos vivir nun mundo marcado pola sospeita. Sospeitas de especulaci?n, tr?fico de influencias e ocultaci?n fronte ?s cidad?ns na vida dos nosos concellos. Sospeitas de prevaricaci?ns. Sospeitas de claudicaci?ns ante os dona ferentes que tentan mercar a vontade dos nosos pol?ticos. E hasta tal punto ? as? que hoxe moitos dos que se adican a pol?tica activa son mirados como sospeitosos. ?Qu? est? a pasar? ?Por qu? se chegou a ?sto?- Jos? M? Rodr?guez

Comentarios

Añadir un comentario
  • Fecha: Viernes, 05 de enero de 2007
  •  | 
  • Hora: 21:46

Autor: agremon

Coido que hai que canalizar a rabia que se sinte por dentro alternando ou mellor combinando cr?tica e construcci?n: noutro caso, un remata destrozado... sen que lle importe nada a ningu?n. E coido que est?s nunha li?a que vai no bo cami?o.