Martes, 16 de enero de 2007

O PECHE DO PORTO DE MIRASOL

O PECHE DO PORTO

As sospeitas t?rnanse realidade. O acceso ? porto de Mirasol de Ribadeo vai a ser pechado ? libre circulaci?n. Queda as? privatizado. Son os efectos que imp?n a econom?a globalizada. Os intereses das multinacionais est?n por riba de todo. O sistema capitalista tenta acaparar todo para utilizalo no seu beneficio. As costumes e as tradici?ns dos pobos sucumben ante os intereses da globalizaci?n econ?mica. Mesmo o socialismo pl?gase ?s seus intereses, como est? a pasar no caso de Ribadeo.
Deste xeito, a forma de vida das xentes desta vila xa non voltar? a ser como era antes. Eses espacios, dos que Ribadeo disfrutou desde a noite dos tempos, estan a serlle roubados. Os portos eran o seu coraz?n. Por eles entraban os seus alimentos e canalizaban o seu comercio. Paseando por eles os veci?os da vila adic?banse a disfrutar das suas horas de vagar.
Hoxe t?calle o turno ? de Mirasol. Ma?? ser?, tal vez, o de Porcill?n. Ribadeo perde con eles a esencia da sua identidade.
?Qu? xesti?n fixeron as autoridades locais para tentar de conservar o patrimonio da vila que herdaron? Abandonaron os espacios p?blicos de Ribadeo en mans privadas. E mesmo parece que o fixeron con nocturnidade e aleivos?a, mentras dic?an que ?o porto non se pechar?, nin agora nin no futuro?. ?Qu? pintan al?, xa que logo, as verxas e a caseta que est?n a pechar os seus accesos?
Contra o que prometera no seu programa, o alcalde empezou o seu mandato defendendo os recheos na r?a. Oxe defende a privatizaci?n do porto. ?Non se puido reservar, siquera, certos espacios para o lecer dos veci?os e dem?is cidad?ns? ?Ata donde pretende chegar co seu programa de expoliar os bens p?blicos do concello de Ribadeo? A sua rexeitable xesti?n non da para m?is. Non ? coherente co que prometeu. Agora son os veci?os os que te?en a sua palabra.- Jos? M? Rodr?guez

Comentarios

Añadir un comentario
  • Fecha: Mi?rcoles, 17 de enero de 2007
  •  | 
  • Hora: 6:32

Autor: a333

Plegase o PSOE ?s intereses do capitalismo, pero o PSOE deixou de ser socialista. Unha vergo?a para a clase obreira. Demostrouse co goberno de Felipe Gonz?lez, con leis como a Corcuera. Demostrase con gobernos municipais como o que estamos sofrimos